Đổi thẻ cào thành tiền

 

Ví Card24h rút tiền auto, không nuốt thẻ như các web nạp thủ công

- Thẻ Zing nạp auto 1s giá siêu tốt.

- Không nhận thẻ ăn cắp, lừa đảo, API game bài đấu api sẽ bị khóa vv..

- Để đảm bảo an toàn cho tài khoản khuyến khích khách hàng chủ động cài bảo mật Tại đây

 

BẢNG PHÍ ĐỔI THẺ CÀO
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 19% 19% 19% 17% 17% 18.5% 19.5% 19.5% 19.5%
Vip 18% 18% 18% 16% 16% 17.5% 18.5% 18.5% 18.5%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 14%
Vip 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 13%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 20% 20% 20% 19% 19% 19% 19% 19%
Vip 19% 19% 19% 18% 18% 18% 18% 18%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Vip 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
Vip 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 22% 22% 35.5% 22% 22% 22% 35.5% 22% 22% 35.5% 22% 22%
Vip 21% 21% 31.4% 21% 21% 21% 31.4% 21% 21% 31.4% 21% 21%
Nhóm 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ
Thành viên 19% 19% 15.5% 15.5% 15.5%
Vip 18% 18% 14.5% 14.5% 14.5%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 15% 15% 15% 15%
Vip 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 14% 14% 14% 14%

Tin tức và sự kiện