DANH MỤC

    Không có danh mục con
Nạp tiền từ thẻ cào
  Lưu ý: Nếu chọn sai mệnh giá khi nạp, sẽ bị trừ 50% mệnh giá thực Vd: Thẻ của bạn mệnh giá 100.000 đ, tuy nhiên ch
Nạp tiền ngân hàng
Nạp tiền
Chuyển tiền
Chuyển tiền đến tài khoản khác
Rút tiền
Rút tiền từ trong tài khoản về ngân hàng hoặc ví điện tử
Giao tiền
Giao tiền qua hệ thống cửa hàng ủy quyền hoặc trực tiếp tại quầy
Xác nhận giao tiền
Cửa hàng ủy quyền xác nhận lệnh giao tiền cho người nhận