Đổi thẻ cào

 Hệ Thống Đổi Thẻ: An Toàn - Uy Tín - Giá Tốt 

 Xử Lý 5s - Không Nuốt Thẻ - Bảo Mật Thông Tin Api
 Đổi Thẻ - Mua Thẻ - Rút Tiền(30s) - Nạp Tiền Tự Động 24/24

LƯU Ý:
► Sai mệnh giá -50% của mệnh giá nhỏ hơn  (Quý khách cần xem kỹ mệnh giá)

►Thẻ cần ghi đúng serial. Cố tình ghi sai serial sẽ không được hỗ trợ giải quyết khiếu nại!

► Chỉ Kết nối Api với các Shop game, shop dịch vụ tuân thủ quy định pháp luật, phát hiện khóa tài khoản v.

 Group Telegram

► Group FACEBOOK: MUA BÁN THẺ CÀO - CARD ĐIỆN THOẠI CHIẾT KHẤU 20-30%

 

DỊCH VỤ KHÁC CỦA ĐỔI TÁC:

► TĂNG LIKE, SUB, DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI: SUB12.VN

► MUA TÀI KHOẢN FB,  ZALO... : SHOPTAIKHOAN.VN

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 15% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
VIP 13.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5%
Đối tác 13.1% 15.1% 15.1% 15.1% 15.1% 15.1% 15.1% 15.1% 15.1%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 17%
VIP 11.9% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 16.8%
Đối tác 11.8% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 16.7%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 19% 19% 19% 19% 19% 18.9% 18.9% 18.9%
VIP 18.9% 18.9% 18.9% 18.9% 18.9% 18.7% 18.7% 18.7%
Đối tác 10.7% 18.9% 18.9% 18.9% 18.9% 18.6% 18.6% 18.6%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
VIP 16.9% 16.9% 16.9% 16.9% 16.9% 16.9% 16.9% 16.9%
Đối tác 16.8% 16.8% 16.8% 16.8% 16.8% 16.8% 16.8% 16.8%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%
VIP 10.9% 10.9% 10.9% 10.9% 10.9% 10.9% 10.9% 10.9% 10.9%
Đối tác 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
VIP 15.9% 15.9% 15.9% 15.9% 15.9% 15.9% 15.9% 15.9% 15.9% 15.9% 15.9% 15.9%
Đối tác 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7%